BS 428

betónová zmes tr. CT–C30–F5

Suchá betónová zmes. Aplikácia v rozmedzí hrúbok od 40 do 100 mm. Do interiéru aj exteriéru.

Zrnitosť 0–8 mm, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm², spotreba suchej zmesi 21 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov