BUP

2–3 mm prírodná kamienková omietka – prírodný kameň, zrnitosti 2–3 mm

Dekoratívna omietka na akrylátovej báze. Hmota obsahuje kamennú drvinu. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Podklad upraviť penetráciou GTA.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_bup.pdf450.15 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov