BUP

1,2–1,8 mm farebná kamienková omietka – jemný mramor, zrnitosti 1,2–1,8 mm

Dekoratívna omietka na akrylátovej báze. Hmota obsahuje mramorovú múčku. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Podklad upraviť penetráciou GTA.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_bup.pdf450.15 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov