BZ

rýchlotvrdnúci cement

Rýchlotvrdnúce spojivo na kotvenie, upevňovanie, vyrovnávanie a iné montážne práce. Použitie v exteriéri aj interiéri.

Zvlášť vhodné ako vysokopevnostná náhrada sadry na vlhké murivo, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm², doba spracovania cca 2 minúty.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_bz.pdf259.76 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_bz.pdf475.45 KB