FFM

žiaruvzdorná malta

Maltová zmes s obsahom šamotu určená na opravy aj nové vymurovávanie a škárovanie kúrenísk, obloženia krbov, pecí a miest, ktoré sú vystavované teplote do 1 000 °C. Použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí.

Zrnitosť 0–1 mm, max. teplotná odolnosť 1 000 ºC, spotreba pri murovaní podľa formátu tehál alebo podľa druhu vykonávaných prác.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov