FUBR

škárovacia hmota na škáry 4–15 mm, tr. CG2WA

Na škárovanie stierkovaním keramických obkladov stien a podláh, glazovaných obkladačiek, sklenených tvárnic a iných glazovaných keramických materiálov. Na vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba pri malom formáte dlaždíc 15 × 15 × 5 cm a hrúbke škár 10 mm cca 1,2 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov