FWR

renovačná omietka na vlhké murivo

Špeciálna omietka s vysokým obsahom pórov s optimálnou geometriou kapilár na renováciu navlhnutých stien vo vonkajšom i vnútornom prostredí.

Zrnitosť 0–1 mm, spotreba cca 12 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_fwr.pdf132.12 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov