G

sadra

Stavebné sadrové spojivo na všeobecné použitie v stavebníctve. Na použitie iba v interiéri na suché murivo.

Stavebné spojivo na všeobecné využitie v stavebníctve, predovšetkým pri upevňovaní elektroinštalácií a prípadných maliarskych prácach.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_g.pdf351.1 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vov_sk_g.pdf122.16 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_g.pdf479.47 KB