GAB

základný náter na silne nasiakavé podklady

Penetračná emulzia na obmedzenie a zjednotenie nasiakavosti plôch so silnou aj slabou nasiakavosťou, napr. plôch z pórobetónu a ľahčeného muriva. Určený na aplikáciu v exteriéri aj v interiéri.

Doba schnutia 3 hodiny, spotreba cca 0,2 l/m² pri aplikácii na pórobetón.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov