H4

prechodový mostík

Minerálny prechodový mostík na podklady viažúce cement. Vhodný predovšetkým na spojenie nových vrstiev cementových poterov na už existujúcich betónových podkladoch. Sfarbený do červenohneda. Pri použití pod betónový poter spracovanie „čerstvý do čerstvého“. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm², spracovateľnosť do cca 45 minút, spotreba cca 2,5 kg/m².
Súvisiace produkty: betónové potery a betóny quick-mix a Maltop, RE 50.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_h4.pdf80.82 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_h4.pdf477.58 KB