HAG-QB

prechodový mostík s hrubým kremičitým pieskom

Prechodový mostík na akrylátovej báze plnený hrubým kremičitým pieskom na vytvorenie pevného spojenia vrstiev. Aplikácia pred nanesením systémových komponentov quick–mix. Vhodný na všetky obvyklé stavebné materiály a podklady v exteriéri aj interiéri.

Zrnitosť 0–0,8 mm, doba schnutia cca 24 hodín, spotreba cca 0,5–1,5 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov