K 09F

pokrývačská malta s vláknami

Minerálna, vláknami vystužená hydrofobizovaná maltová zmes so zvýšenou tesniacou schopnosťou na pokrývačské práce napr. na osadzovanie hrebenáčov, nároží, podmazávanie škridiel a i.

Zrnitosť 0–1,2 mm, pevnosť v tlaku min. 2,5 N/mm², výdatnosť 16 l/25 kg, spotreba 15–20 kg/1 bm krytiny (od závislosti od profilu krytiny).

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov