KP G

škrabaná omietka so sľudou, podobná brizolitu

Minerálna šľachtená omietka na štruktúrovanie škrabaním. Aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Na zatepľovacie systémy aj omietané fasády.

Zrnitosť 0–4 mm, spotreba cca 23 kg/m²/15 mm hrúbky vrstvy. Podklad upraviť penetráciou GTM.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_kp.pdf119.19 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vop_sk_kp.pdf110.66 KB
Karta bezpečnostných údajov