MGB

malta na murovanie sklenených tvárnic

Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku min. 12 N/mm², výdatnosť 6 l/10 kg, spotreba cca 1,2 l na bm škáry skleneného muriva šírky 80 mm pri hrúbke škáry 10 mm.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov