MO

0–1,5 mm modelovacia omietka

Minerálna šľachtená omietka na voľne štruktúrované alebo filcované povrchy na minerálnom podklade. Nie je vhodná na zatepľovacie systémy.

Zrnitosť cca 1–1,5 mm, spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy.
Súvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upraviť penetráciou GTM.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_mo.pdf137.43 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_mo.pdf678.72 KB