MR

minerálna mníchovská ryhovaná omietka

Minerálna šľachtená omietka na štruktúrovanie ryhovaním. Aplikácia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Na zatepľovacie systémy aj omietané fasády.

Zrnitosť cca 2 mm, 3 mm, 5 mm, spotreba: cca 2,9 kg/m², zrnitosť 2 mm; cca 4,1 kg/m², zrnitosť 3 mm; cca 5,8 kg/m², zrnitosť 5 mm.
Súvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upraviť penetráciou GTM.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_mr.pdf162.38 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_mr.pdf678.63 KB