MVCJ 710

jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, do interiéru i exteriéru

Vápenno-cementová štuka na ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Aplikovateľná ako finálna vrstva v exteriéri aj interiéri.

Zrnitosť 0–0,6 mm, spotreba suchej zmesi 5 kg/m²/3 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov