MVCs 630

vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri

Možnosť konečnej povrchovej úpravy zafilcovaním.

Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov