MVCs 680

jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie

Na omietanie pórobetónu, betónu, keramického muriva a presných stavebných prvkov v hrúbke vrstvy min. 5 mm a max. 15 mm. Vhodná do exteriéru aj interiéru. Možnosť konečnej povrchovej úpravy zafilcovaním.

Zrnitosť 0–0,6 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy, na strojové i ručné spracovanie.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov