ZM 15

cementová zdicí malta tř. M 15 (Z = zimní úprava)

Cementová zdicí malta tř. M 15 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro zdění silně namáhaných nosných konstrukcí. Vysoká pevnost. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–2 mm, pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 580 l/1000 kg.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov