PDK

disperzné lepidlo

Jednozložková disperzná lepiaca malta bez cementu na lepenie EPS na rovné doskové materiály a podklady, ako napr. OSB, CETRIS, Fermacell, ETERNIT, Duri panely a pod. Pripravená na použitie.

Spotreba cca 1,5–3 kg/m².

Dokumenty
Technický list
tl_sk_pdk.pdf124.08 KB
Karta bezpečnostných údajov