PFF

vodopriepustná škárovacia malta s ECT technológiou na škárovanie dlažby

Vákuovo balená, jednozložková škárovacia malta pripravená na okamžité použitie bez zámesovej vody na pochôdzne plochy kamenných dlažieb s ľahkým prevádzkovým zaťažením. Minimálna šírka škáry 3 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.

Zrnitosť 0–0,8 mm, pevnosť v tlaku min. 8 N/mm² po 7 dňoch, pochôdzna cca po 24 hodinách, plne zaťažiteľná cca po 7 dňoch.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov