PFK

vodopriepustná škárovacia malta s ECT technológiou na škárovanie keramickej dlažby

Vákuovo balená škárovacia malta pripravená na okamžité použitie bez zámesovej vody na keramickú dlažbu s úzkou škárou, so stredným prevádzkovým zaťažením.

Zrnitosť 0,1–0,5 mm, pevnosť v tlaku min. 15 N/mm², spotreba 15 kg/40 m² (3 mm šírka/20 mm hĺbka škáry, 600 × 600 mm dlažba).
Súvisiace produkty: TDM, TPM-D.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov