PFM 2

vodopriepustná škárovacia epoxidová malta na dlažby

Dvojzložková epoxidová škárovacia malta určená na vodopriepustné škárovanie dlažieb z prírodného a umelého kameňa, betónu, tehlových alebo iných keramických dlažobných dosiek.

Zrnitosť 0,2–1,2 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm², spotreba 4,6–18 kg/m² podľa šírky a hĺbky škár.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov