QV 1000-1, QV 1000-4, QV 1000-8

rýchlotvrdnúca zálievková malta s bobtnavým účinkom na vysoké zaťaženie

Rýchlotvrdnúca zálievková malta na vysoké dynamické aj statické zaťaženie. Zmes s kompenzovaným zmrštením určená na použitie v exteriéri aj interiéri. Na kotvenie svorníkov, skrutkovíc, čapov, uloženie mostov, žeriavových dráh, koľajníc, nosníkov, strojov a pod.

Zrnitosť 0–1; 4; 8 mm, pevnosť v tlaku po 24 hodinách min. 25 N/mm², po 28 dňoch min. 60 N/mm², bobtnavosť ≥ 0,1 %, výdatnosť cca 13 l/25 kg, spotreba cca 19 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov