SAN

jednovrstvová sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

Sanačná omietka na vlhkosťou a soľami zaťažené murivo. Odolná proti pôsobeniu síranov. Použitie v exteriéri aj interiéri. Hydrofobizovaná omietka s vysokou schopnosťou ukladania solí. Na ručné aj strojové spracovanie.

Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba cca 10 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Karta bezpečnostných údajov