SAN-E

jednovrstvová sanačná omietka podľa WTA 2–9–04

Jemná sanačná omietka na vlhkosťou a soľami zaťažené murivo. Odolná proti pôsobeniu síranov. Použitie v exteriéri aj interiéri. Hydrofobizovaná omietka s vysokou schopnosťou ukladania solí. Možnosť strojového spracovania.

Zrnitosť 0–1 mm, spotreba cca 11 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.
Súvisiace produkty: všetky sanačné omietky radu SAN vrátane VS.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov