SB

rýchloväzné spojivo

Hydraulické spojivo na urýchlenie hydratačného procesu pri príprave betónov, mált a pod. Použitie zmiešaním s cementom cca 1 : 3 (SB : cement), alebo ako samostatné spojivo. Urýchľuje počiatok tuhnutia, eliminuje vznik výkvetov, možno kombinovať s inými spojivami. Zvyšuje mechanické pevnosti.

Miešací pomer 1 diel rýchloväzného spojiva na 3 diely portlandského cementu, napr. 1 ks SB na 3 ks BP 420 a pod.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_sb.pdf132.09 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_sb.pdf471.64 KB