SBM

malta na murovanie a súčasné škárovanie kanálov a šácht, tr. M15

Špeciálna malta odolná proti pôsobeniu síranov, so zvýšenou tesniacou schopnosťou pre inžinierske stavby (kanály, šachty, stoky, jazierka, podzemné stavby atď.)

Zrnitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku min. 15 N/mm², výdatnosť 17 l/30 kg, spotreba podľa formátu tehál 33–53 kg/m² muriva.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov