SHK

silikónová omietka na zatierané štruktúry

Pastovitá omietka so silikónom na zatierané štruktúry. Vysoko elastická, zvýšená odolnosť voči zmenám teplôt a poveternostným vplyvom, samočistiaci efekt. Vysoko paropriepustná, stálofarebná, vhodná najmä na povrchovú úpravu zatepľovacích systémov (HBW ≥ 30) a iných minerálnych podkladov. Vysoká odolnosť proti biologickému
napadnutiu. Na vonkajšie použitie.

Podklad upraviť penetráciou GTA.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_shk.pdf542.74 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov