STL – SPECIAL

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Minerálne cementové lepidlo na vnútorné i vonkajšie lepenie obkladov a dlažieb do tenkého maltového lôžka na steny i na podlahu, na lepenie pálených brúsených tehál. Vhodné tiež na lepenie pórobetónu a EPS. Po vytvrdnutí mrazuvzdorné.

Zrnitosť 0–0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, obvyklá spotreba 3,5–4 kg/m² (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác).

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov