Tapadóhíd- betonkontakt

prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nenasiakavé podklady

rýchly prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nasiakavé i nenasiakavé podklady

disperzná hĺbková penetrácia

prechodový mostík