TDM

drenážna trasová malta

Cementová zmes s pevnosťou min. 16 N/mm² a prísadou trasu na vytvorenie vodopriepustného podložia na vonkajšie kladenie dlažby z kameňa, keramiky, betónu a tehál.

Zrnitosť 1,5–4 mm – spotreba cca 16 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy, pevnosť v tlaku min. 16 N/mm², vodopriepustnosť > 1000 l/m²/30 mm hrúbky vrstvy/hodinu.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_tdm.pdf154.31 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vz_sk_tdm.pdf124.22 KB
Karta bezpečnostných údajov