TNH-rapid

sivý rýchlotvrdnúci kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM

Flexibilný kontaktný mostík s prísadou trasu na zvýšenie priľnavosti spojenia pri kladení kameňa do malty TDM.

Výdatnosť cca 19 l/25 kg, spotreba cca 1–2 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov