TPM-D

drenážna trasová malta na vysoké prevádzkové zaťaženie 30 N/mm²

Cementová zmes s trasom na kladenie kamenných, keramických a betónových dlažieb a dosiek na plochy s vysokým prevádzkovým zaťažením.

Zrnitosť: 4 mm/8 mm, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm², spotreba cca 20 kg suchej malty/m²/10 mm hrúbky vrstvy. Súvisiace produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov