TWM

trasovo-vápenná murovacia malta

Trasovo-vápenná murovacia malta. Určená predovšetkým na murovanie a škárovanie kamenných a tehlových murovacích prvkov. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Varianta TWM/M vhodná na murovanie koruny muriva.

Zrnitosť: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 2,5, M 5
Obsah alkálií: < 0,1 %
Výdatnosť: cca 20 l/bal.
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov