UG

univerzálny hĺbkový penetračný náter, EC–1 PLUS

Univerzálny hĺbkový penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel určený na nasiakavé minerálne podklady. Na zjednotenie a zníženie nasiakavosti. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Spotreba v závislosti od štruktúry a nasiakavosti podkladu cca 0,25 kg/m².

Dokumenty
Technický list
tl_sk_ug.pdf31.09 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vv_sk_ug.pdf89.28 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_ug.pdf213.77 KB