UNI-FS

vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád

Veľmi kvalitná minerálna renovačná omietka vystužená vláknami určená na opravy existujúcich omietnutých plôch.

Zrnitosť 0–1 mm, spotreba cca 5,5 kg/m²/5 mm hrúbky vrstvy.
Súvisiace produkty: GTM, QX 300.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov