Samonivelačné hmoty

samonivelačná cementová vyrovnávacia stierka tr. CT C25 F4
samonivelačná cementová vyrovnávacia hmota so zrýchleným tuhnutím tr. CT C20 F4
cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F4
rýchlotvrdnúca cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F4

podlahová stierka tr. CT C20 F5

rýchlotvrdnúca podlahová stierka tr. CT C25 F5

malta s bobtnavým účinkom