Samonivelačné hmoty

samonivelačná cementová vyrovnávacia stierka tr. CT C25 F4
samonivelačná cementová vyrovnávacia hmota so zrýchleným tuhnutím tr. CT C20 F4
cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F4
rýchlotvrdnúca cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F4
renovačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F5
rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F5
samonivelačná hmota s vysokou pevnosťou tr. CT C40 F7
malta s bobtnavým účinkom